Tải Công văn 1114/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1114/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1114/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1114/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1114/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1114/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công
trong giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày
25 tháng 5 năm 2015.

 

Kính gửi: Ban
Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 121/BQLTN-DA1
ngày 08/4/2015 của Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn đề nghị hướng dẫn điều
chỉnh chi phí nhân công trong giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Trường hợp trong hợp đồng các bên xác định đơn
giá các cấu kiện trên cơ sở tính toán đơn giá tại nơi sản xuất cấu kiện thì khi
điều chỉnh giá hợp đồng của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, chủ đầu
tư cần căn cứ vào các quy định của địa phương nơi gia công cấu kiện về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng để tính toán điều
chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban
Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *