Tải Công văn 1096/BXD-KTXD năm 2018 về đánh giá khối lượng, giá trị hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1096/BXD-KTXD năm 2018 về đánh giá khối lượng, giá trị hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1096/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1096/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1096/BXD-KTXD năm 2018 về đánh giá khối lượng, giá trị hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1096/BXD-KTXD
V/v đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/4/2018, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá về khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

1. Rà soát, tổng hợp số lượng các gói thầu thi công sử dụng vốn nhà nước đã ký hợp đồng hoặc đã phê duyệt kết quả trúng thầu trước ngày 01/3/2017 theo hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định.

2. Báo cáo tổng giá trị tăng của hợp đồng do điều chỉnh giá cát của các gói thầu thi công áp dụng hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định.

Kết quả gửi về Bộ Xây dựng theo đường bưu điện, đồng thời gửi file mềm (word, exel) theo địa chỉ mail cuckinhtexaydung@gmail.com trước ngày 07/6/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu VT, KTXD (G)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *