Tải Công văn 106/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 11/CV đề xuất cho phép thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại với các căn hộ có diện tích 20m2-30m2 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 106/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 11/CV đề xuất cho phép thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại với các căn hộ có diện tích 20m2-30m2 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 106/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 26/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 106/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 106/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 11/CV đề xuất cho phép thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại với các căn hộ có diện tích 20m2-30m2 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 106/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 11/CV ngày 24/3/2017
của Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành


Nội, ngày
26
tháng 4 năm
201
7

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Địa ốc Đất Lành

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11/CV ngày 24/3/2017
của Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành (Công ty), đề xuất cho phép thực hiện đầu tư
xây dựng dự án nhà ở thương mại với các căn hộ có diện tích 20m2
30m2 và có ý kiến về loại hình officetel. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Về diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư
thương mại:

Theo quy định trước đây (tại khoản 1
Điều 40 Luật Nhà ở năm 2005) “Nhà chung cư phải thiết kế căn hộ khép kín,
có diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ không thấp hơn 45m2”. 
Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có nhiều địa phương, doanh nghiệp
đã gửi văn bản tới Bộ Xây dựng đề nghị cho phép đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
với diện tích 30-40m2 (trong đó có Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành). Thực
tế, nhu cầu về căn hộ có diện tích nhỏ (dưới 45m2) để phục vụ đối tượng
có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ 2 – 3 người tại các khu đô thị lớn,
các khu vực phát triển khu công nghiệp là tương đối nhiều và đã được đầu tư xây
dựng tại nhiều địa phương.

Trên cơ sở đó, Luật Nhà ở ban hành năm 2014 (thay
thế Luật Nhà ở ban hành năm 2005) đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối thiểu
là 45m2 đối với căn hộ chung cư thương mại. Trong đó, quy định về
tiêu chuẩn đối với nhà ở chung cư thương mại được quy định tại khoản
2 Điều 24, như sau: “Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng
theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn
xây dựng”

Hiện nay, Bộ Xây dựng chuẩn bị ban hành Quy chuẩn Kỹ
thuật Quốc gia về nhà chung cư. Trong thời gian chờ ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật
Quốc gia về nhà chung cư, đối với căn hộ chung cư thương mại thì có thể áp dụng
tạm thời tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m2 (tương
đương quy định hiện hành về diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư nhà ở
xã hội) và bảo đảm thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín.

2. Về việc đầu tư xây dựng dự án, công trình
officetel tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị trên cả nước

Văn phòng kết hợp chức năng lưu trú – officetel là
loại hình bất động sản mới chưa được quy định, điều chỉnh trong Quy chuẩn xây dựng
và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, loại hình officetel có nhu
cầu trong thực tế và đã được đề xuất đầu tư xây dựng tại một số đô thị như
Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên cần được xem xét, giải quyết đối với
từng dự án cụ thể.

Thực tế hiện nay, tại các đô thị lớn ở nước ta cũng
như các nước trên thế giới, việc xây dựng một tòa nhà hỗn hợp, bao gồm cả căn hộ
để ở, siêu thị, văn phòng (kể cả officetel) là tương đối phổ biến. Các công
trình này sẽ được tính toán thiết kế, xây dựng phù hợp từng công năng sử dụng từ
ban đầu. Như vậy, sẽ đảm bảo các dự án, công trình hỗn hợp được xây dựng phù hợp
với điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự án.

Đồng thời, để giải quyết một số vướng mắc trong đầu
tư xây dựng và quản lý sử dụng đối với dự án, công trình officetel, Bộ Xây dựng
đã có văn bản số 381/BXD-QLN ngày 28/02/2017 kiến nghị Chính phủ để bổ sung các
quy định, pháp luật có liên quan. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng
sẽ phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu
ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành bổ sung, hoàn thiện các quy
định để đảm bảo quản lý tốt việc đầu tư xây dựng dự án, công trình officetel tại
các đô thị trên cả nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản
số 11/CV ngày 24/3/2017 của Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành. Đề nghị Công ty
nghiên cứu để triển khai, thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *