Tải Công văn 1056/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sử dụng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1056/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sử dụng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1056/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 15/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1056/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1056/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sử dụng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1056/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ
thuật công trình sử dụng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng

Hà Nội, ngày 15
tháng 05 năm 2015

 

Kính
gửi:
Bộ Y tế

Bộ Xây dựng nhận được công văn
số 2718/BYT-KH-TC ngày 24/4/2015 của Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn về việc thẩm định
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình “sửa chữa nâng cấp
Trung tâm đào tạo Bệnh viện Bạch Mai”. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Theo nội dung công văn số
2718/BYT-KH-TC, dự án “hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng”
đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 2136/QĐ-BYT ngày 16/6/2014 và giao
Ban Quản lý dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng (Ban
QLDA Norred) là chủ đầu tư dự án. Dự án sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế
giới và vốn đối ứng. Hiện Ban QLDA Norred đã lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho
công trình “sửa chữa nâng cấp Trung tâm đào tạo Bệnh viện Bạch Mai” thuộc dự án
nêu trên theo quy định.

Theo quy định tại Điểm
a Khoản 5 Điều 57 Luật Xây dựng 2014 và Điểm a Khoản 2 Mục
III văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực
hiện Luật Xây dựng 2014 thì cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình
xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của các dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư. Do vậy,
chủ đầu tư (Ban QLDA Norred) gửi hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
của công trình nêu trên về Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng để tổ
chức thẩm định trước khi trình phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu và chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD (LQT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *