Tải Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1046/BTNMT-TĐKTTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 08/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1046/BTNMT-TĐKTTT
V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” – “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đi khí hu.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Ocean, Our Climate and Weather” – “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Qua đó, nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. Đây cũngthời điểm đánh dấu sự khởi động Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021 – 2030.

Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” – “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhân thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hòa nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên và căn cứ điều kiện tình hình thực tế hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghcác Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, như sau:

1. Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông (tại Phụ lục kèm theo).

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng các nội dung về giá trị của nước; đại dương, thời tiết và khí hậu; phòng chống thiên tai; giảm thiểu phát thải khí nhà kính; tiết kiệm năng lượng; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

3. Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến và các hoạt động tuyên truyền, truyền thông khác để truyền tải rộng rãi thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất…

4. Thiết lập các Nhóm hành động, Nhóm tình nguyện…, để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ các trailer, phóng sự, pano, áp phích, khẩu hiệu, hình ảnh, các chương trình trực tuyến, tài liệu hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, instagram và các webtise có nội dung liên quan chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, nhằm tăng sự quan tâm, thu hút lượng tương tác của cộng đồng.

5. Khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu., nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt là những đối tượng đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

6. Phát động các phong trào cộng đồng: trồng cây xanh chắn cát; chống xói lở bờ biển; ngăn ngừa xâm nhập mặn; vệ sinh môi trường; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa.

7. Để hưởng ứng và lan tỏa chủ đề Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 27 tháng 3 năm 2021 (Thứ Bảy).

8. Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường) trước ngày 25 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp chung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường là đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu và phối hp với đơn vchuyên môn các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương để thực hiện tốt các hoạt động nêu trên.

Thông tin, tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 được cập nhật tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn; Tổng cục Khí tượng thủy văn http://kttvqg.gov.vn/; Cục Biến đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn/ và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường http://monremedia.vn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Các đ
ơn vị thuộc Bộ TN&MT;
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
– Lưu: VT, TĐKT&TT, TTTNMT, B.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

 

PHỤ LỤC

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Ngày Nước thế giới:

– Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trưng, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

– Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

– Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

– Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

– Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.

2. Ngày Khí tượng thế giới:

– Chung tay hành động đảm bảo an toàn trên biển và đất liền.

– Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi sau thiên tai lũ quét sạt lở đất.

– Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu.

– Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

– Hợp tác quốc tế để bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đi khí hậu.

– Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta.

– Thích ứng với biến đổi khí hậu vì một đại dương bền vững.

– Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương.

3. Chiến dịch Giờ Trái đất:

– Lên tiếng vì thiên nhiên;

– Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên;

– Chống biến đổi khí hậu và rác thải nhựa: trách nhiệm của tôi và bạn;

– Mỗi hành động giảm phát thải là thêm một bảo đảm cho thịnh vượng dài lâu;

– Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai;

– Trồng một cây là thêm một lá phổi cho Trái đất./.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *