Tải Công văn 1027/BXD-KTXD năm 2015 về cách tính chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27, tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1027/BXD-KTXD năm 2015 về cách tính chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27, tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1027/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 12/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1027/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1027/BXD-KTXD năm 2015 về cách tính chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27, tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1027/BXD-KTXD
V/v: Tính chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 –
Quốc lộ 27 Ninh Thuận.

Hà Nội, ngày 12
tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 121/CPXD-2015 ngày
03/3/2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận về việc hướng dẫn cách tính
chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ
27, tỉnh Ninh Thuận. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số
08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh
giá hợp đồng xây dựng: đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi sử dụng hệ
số điều chỉnh giá (Pn) để điều chỉnh giá hợp đồng thì cơ sở dữ liệu đầu vào để
tính toán điều chỉnh phải phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Trong
hợp đồng, các bên phải thỏa thuận việc sử dụng nguồn thông tin về giá, hoặc nguồn
chỉ số giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh giá hợp đồng;
cũng như thỏa thuận cụ thể các hệ số cố định, hệ số biểu thị tỷ trọng các yếu tố
chi phí liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Do vậy đối với trường hợp nêu tại
văn bản số 121/CPXD-2015 thì khi ký kết hợp đồng, các bên cần thỏa thuận về giá
trị các hệ số a, b, c, d… trong công thức điều chỉnh giá cho phù hợp nội dung
công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp
đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận căn cứ ý kiến
nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *