Tải Công văn 1002/BXD-KTXD năm 2015 về áp dụng chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1002/BXD-KTXD năm 2015 về áp dụng chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1002/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1002/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1002/BXD-KTXD năm 2015 về áp dụng chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1002/BXD-KTXD
V/v Áp dụng chỉ số
giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Ban QLDA giao thông nông thôn – Sở
Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 177/TTr-GTNT ngày 27/3/2015
của Ban QLDA giao thông nông thôn – Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đề
nghị cho ý kiến về việc áp dụng chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng xây
dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây
dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy
định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Phương pháp điều chỉnh giá hợp
đồng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày
29/7/2010. Theo nội dung văn bản số 177/TTr-GTNT này, thời điểm đóng thầu của
gói thầu xây lắp Cầu Trà Giang và đường hai đầu cầu mỗi bên dài 100 m là ngày
29/01/2013; thời điểm này Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình chưa có văn bản hướng dẫn
điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới (ngày
04/5/2013 Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình mới có văn bản số 02/SXD-QLKT hướng dẫn
điều chỉnh dự toán xây dựng công trình). Vì vậy, để đảm bảo đủ chi phí và đảm
bảo quyền lợi của người lao động, thì đề nghị sử dụng chỉ số giá gốc như Ban
QLDA giao thông nông thôn nêu văn bản số 177/TTr-GTNT là chấp nhận được.

Ban QLDA giao thông nông thôn – Sở Giao thông vận tải tỉnh
Thái Bình căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *