Tải Công văn 10/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư” do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 10/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư” do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 10/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 10/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 10/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư” do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc
xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư”

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng An Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn
số 127/SXD-QLN ngày 16/01/2014 của Sở Xây dựng An Giang đề nghị hướng dẫn cách
đánh giá mức độ đạt “tiêu chí nhà dân cư” để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
mới. Theo nội dung công văn trên, quý Sở đề nghị hướng dẫn về khái niệm nhà ở đảm
bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), kiến nghị chấp thuận diện tích
nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới là đến năm 2015, diện tích tối thiểu là 24 m2/căn
và đến năm 2020, diện tích tối thiểu là 32m2/căn, đồng thời đề nghị
có ý kiến về việc các căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình, mục
tiêu về nhà ở (nhà vượt lũ, nhà 167…) có đủ điều kiện để công nhận theo tiêu
chí “Nhà ở dân cư” theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/BNNPTNT ngày
04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay không? Sau khi nghiên
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn khái
niệm nhà ở đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng):

Tại Thông tư liên tịch số
08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ: Xây dựng,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày
12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
có nội dung hướng dẫn về yêu cầu chất lượng
xây dựng nhà ở cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định
167/2008/QĐ-TTg. Theo đó, nhà ở phải đảm bảo “3 cứng” là nền cứng, khung cứng,
mái cứng; tuổi thọ từ 10 năm trở lên. Đây là yêu cầu chất lượng tối thiểu phải
đạt được khi thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo mức hỗ trợ quy định
tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Khái niệm “3 cứng” (nền cứng,
khung cứng, mái cứng) được nêu tại Thông tư liên tịch nói trên được hiểu là các
bộ phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất
lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể:

– “Nền cứng” là nền nhà làm bằng
các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng – cát,
bê tông, gạch lát, gỗ.

– “Khung cứng” bao gồm hệ thống
khung, cột, tường kể cả móng đỡ. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ
các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá
hoặc làm từ gỗ bền chắc; móng làm từ bê tông cốt thép hoặc xây gạch/đá.

– “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ
mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật
liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép,
lợp ngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có chất lượng tốt như tôn, phi brô xi
măng, gỗ bền chắc.

Tùy điều kiện thực tế, các bộ
phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương.

2. Về kiến nghị Bộ Xây dựng
chấp thuận diện tích nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới là đến năm 2015, diện tích tối
thiểu là 24 m2/căn và đến năm 2020, diện tích tối thiểu là 32m2/căn:

Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia
về nông thôn mới.
Tại Quyết định nói trên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì hướng dẫn và triển khai thực
hiện Quyết định. Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia
về nông thôn mới
để đảm bảo việc xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí quốc
gia về nông thôn mới (trong đó có tiêu chí nhà ở dân cư) của các địa phương được
thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo Điều 13
Thông tư nói trên thì nhà ở đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư” phải có diện tích ở
đạt từ 14 m2/người trở lên. Như vậy, những căn nhà có diện tích ở thấp
hơn 14 m2/người đều không đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư”.

Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện,
vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung hướng dẫn của
Thông tư trên chưa phù hợp với thực tế của địa phương, đề nghị quý Sở báo cáo
UBND Tỉnh phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp.

3. Về đề nghị có ý kiến về
việc các căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình mục tiêu về nhà
ở (nhà vượt lũ, nhà 167…) có đủ điều kiện để công nhận theo tiêu chí “Nhà ở
dân cư” theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/BNNPTNT hay không?

Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT
ngày 04/10/2013 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
được áp dụng trên phạm vi toàn quốc,
vì vậy đối với những căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình mục
tiêu về nhà ở như: nhà ở xây dựng theo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư
vượt lũ; nhà ở xây dựng theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ
tướng Chính phủ… nếu đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Điều 13
Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT thì mới đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư” .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng
đối với những vấn đề mà Sở Xây dựng An Giang đề nghị tại công văn số
127/SXD-QLN. Đề nghị quý Sở nghiên cứu, báo cáo UBND Tỉnh để thực hiện theo
đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– TT Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
– Lưu: VP, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *