Tải Công văn 09/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 09/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 09/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 09/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 09/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số 09/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn
đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến
Tre

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 304/CPTVXD-KTKD ngày
11/10/2013 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre về chi phí tư vấn đầu tư
xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn tại
Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định
mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm
thuế giá trị gia tăng.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre căn cứ ý kiến nêu
trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Trần Văn Sơn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *