Tải Công văn 09/BXD-KTQH về cấp giấy phép quy hoạch và quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 09/BXD-KTQH về cấp giấy phép quy hoạch và quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 09/BXD-KTQH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 09/BXD-KTQH

[download]

Nội dung văn bản Công văn 09/BXD-KTQH về cấp giấy phép quy hoạch và quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
09/BXD-KTQH
V/v: trả lời về cấp
giấy phép quy hoạch và quy hoạch chi tiết

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng Lạng Sơn

Trả
lời Văn bản số 21/SXD-QHKT ngày 23/01/2013 của Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc đề
nghị hướng dẫn cấp giấy phép quy hoạch và quy hoạch chi tiết, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

1.
Về việc quản lý quy hoạch và cấp giấy phép quy hoạch tại khu vực giáp ranh với
đô thị nhưng nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt:

Nếu
khu vực này được quy hoạch là đất xây dựng đô thị ( bao gồm các khu chức năng
đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị) thì việc cấp giấy phép quy hoạch,
quản lý và sử dụng đất đai tại khu vực này được thực hiện như các khu vực khác
trong đô thị.

2.
Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư thực hiện có quy mô đất đai nhỏ
hơn 5 ha ( nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư):

Dự
án này có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Nếu
khu vực lập dự án chưa có quy hoạch phân khu thì dự án này cần được cấp Giấy
phép quy hoạch theo quy định tại Điều 71 của Luật quy hoạch đô thị về Giấy phép
quy hoạch để làm căn cứ lập dự án đầu tư.

3.
Về hệ số sử dụng đất trong đô thị không phải là khu đô thị mới:

Thực
hiện theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến
trúc đô thị được phê duyệt.

4.
Về thành phần báo cáo điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch đô thị:

Thành
phần báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét,
quyết định việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch đô thị thực hiện theo quy
định tại Điều 51 của Luật quy hoạch đô thị, ngoài ra cần kèm theo bản vẽ quy
hoạch liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ.

Trên
đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Lạng Sơn nghiên cứu, chỉ đạo thực
hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, Vụ KTQH.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH


Vương Anh Dũng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *