Tải Công văn 07/BXD-KTXD năm 2014 chi phí lưới bao che bảo vệ an toàn xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 07/BXD-KTXD năm 2014 chi phí lưới bao che bảo vệ an toàn xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 07/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 07/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 07/BXD-KTXD năm 2014 chi phí lưới bao che bảo vệ an toàn xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/BXD-KTXD
V/v: chi phí lưới
bao che bảo vệ an toàn xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán
KSI Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 01/CV/CNKSi/2013 ngày
7/10/2013 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam về chi phí lưới bao
che bảo vệ an toàn xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công trình cao tầng có yêu cầu bao che lưới bảo vệ an
toàn xây dựng công trình, trường hợp có thiết kế, dự toán được phê duyệt riêng
thì chi phí này được lập dự toán theo quy định và không tính chi phí an toàn
lao động, bảo vệ môi trường trong chi phí trực tiếp khác quy định tại Thông tư
số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam căn cứ ý kiến
nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
L- ưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *