Tải Công văn 04/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 04/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 04/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Bắc
Ngày ban hành: 14/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 04/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 04/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/BXD-VLXD
V/v xác nhận gạch Carbon grafit trong nước
chưa sản xuất được.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/CVBXD-LFC
ngày 03/01/2014 và các hồ sơ đính kèm của Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào
Cai về việc xác nhận vật tư trong nước chưa sản xuất được. Sau khi nghiên cứu,
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BKH ngày 13/01/2012 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập
khẩu, thuế giá trị gia tăng; Căn cứ thiết kế Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất
axit Photphoric trích ly 100.000 tấn/năm và phân lân giàu (TSP) 100.000 tấn/năm
đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000
360 chứng nhận ngày 05/10/2012; Căn cứ các tính năng kỹ thuật, thành phần hóa học
và kích thước sản phẩm các loại gạch Carbon grafit trong hợp đồng số 43/LFC của
Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai ký ngày 05/12/2013 với bên bán Wugang
Refractory Co.,Ltd.

Bộ Xây dựng xác nhận gạch Carbon grafit Công ty
cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai nhập khẩu theo hợp đồng nêu trên là các loại
gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được.

Trên đây ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty cổ phần
hóa chất phân bón Lào Cai nhập khẩu mặt hàng gạch carbon grafit theo quy định
hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để BC);
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
– Lưu VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phạm Văn Bắc

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *