Tải Công văn 01/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 01/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 01/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 14/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 01/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 01/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân
công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới.

Hà Ni, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Điền

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/CV-HĐ ngày 16/12/2014 của
Công ty TNHH Hưng Điền đề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi
công theo mức lương tối thiểu mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định
của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung công văn số 01/CV-HĐ ngày 16/12/2014, thì hợp
đồng ký theo đơn giá, nội dung hợp đồng quy định giá hợp đồng được điều chỉnh
trong trường hợp:
giá nhiên liu, vt tư, thiết b lp đặt nêu trong hp đng có biến động theo t l trượt giá được thông báo ca cp có thm quyền, nh hưng trực tiếp ti việc thc hin hp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi chính ch
liên quan
“. Do vậy, việc chủ đầu tư điều chỉnh chi phí
nhân công, máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới cho nhà
thầu là phù hợp quy định.

Đối với trường hợp dự án bị chậm tiến độ không do li ca nhà thầu (ch
đu tư chm bàn giao mt bằng
) thì chủ đầu tư
phải gia hạn hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho nhà thầu (vật liệu, nhân
công, máy thi công,…) do vi phạm hợp đồng theo quy định tại khoản
2 Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng
trong hoạt động xây dựng. Giá hợp đồng được điều chỉnh trong cả thời gian gia hạn
nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận.

Công ty TNHH Hưng Điền căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo
quy định./.

 

 

Nơi nhn:
Như trên
Lưu
VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
V TRƯỞNG V
KINH
TẾ XÂY DNG

Phm Văn
Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *