Tải Circular No. 48/2011/TT-BTNMT of December 28, 2011, amending and supplementing a number of articles of the minister of natural resources and environment’s circular No. 08/2009/TT-BTNMT of July 15, 2009, providing for the environmental management and protection of economic zones, hi-tech parks, industrial parks and industrial complexes – Word, PDF [Download]

Circular No. 48/2011/TT-BTNMT of December 28, 2011, amending and supplementing a number of articles of the minister of natural resources and environment’s circular No. 08/2009/TT-BTNMT of July 15, 2009, providing for the environmental management and protection of economic zones, hi-tech parks, industrial parks and industrial complexes

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 48/2011/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 28/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 48/2011/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Circular No. 48/2011/TT-BTNMT of December 28, 2011, amending and supplementing a number of articles of the minister of natural resources and environment’s circular No. 08/2009/TT-BTNMT of July 15, 2009, providing for the environmental management and protection of economic zones, hi-tech parks, industrial parks and industrial complexes

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *