Tải Circular No. 24/2009/TT-BXD of July 22, 2009, detailing a number of provisions of The Government’s Decree No. 23/2009/ND-CP of February 27, 2009, on sanctioning of administrative violations in construction activities; real estate business; exploitation, production and trading of construction materials; management of technical infrastructure facilities; and management of development of houses and offices – Word, PDF [Download]

Circular No. 24/2009/TT-BXD of July 22, 2009, detailing a number of provisions of The Government’s Decree No. 23/2009/ND-CP of February 27, 2009, on sanctioning of administrative violations in construction activities; real estate business; exploitation, production and trading of construction materials; management of technical infrastructure facilities; and management of development of houses and offices

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 24/2009/TT-BXD   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 22/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 24/2009/TT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Circular No. 24/2009/TT-BXD of July 22, 2009, detailing a number of provisions of The Government’s Decree No. 23/2009/ND-CP of February 27, 2009, on sanctioning of administrative violations in construction activities; real estate business; exploitation, production and trading of construction materials; management of technical infrastructure facilities; and management of development of houses and offices

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *