Tải Circular No. 01/2005/TT-BTNMT of April 13, 2005, guiding the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No.181/2004/ND-CP of October 29, 2004 on implementation of the Land Law. – Word, PDF [Download]

Circular No. 01/2005/TT-BTNMT of April 13, 2005, guiding the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No.181/2004/ND-CP of October 29, 2004 on implementation of the Land Law.

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 01/2005/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 13/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 01/2005/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Circular No. 01/2005/TT-BTNMT of April 13, 2005, guiding the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No.181/2004/ND-CP of October 29, 2004 on implementation of the Land Law.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *