Tải Chỉ thị 07/2006/CT-BXD về tiếp tục tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính và tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 07/2006/CT-BXD về tiếp tục tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính và tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 07/2006/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/04/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/04/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 07/2006/CT-BXD về tiếp tục tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính và tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc bộ.

Nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành, theo đó:

– Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn vốn phải thường xuyên tiến hành rà soát các quy định, chính sách, cơ chế quản lý vốn và tài sản, phát hiện các sơ hở, thiếu sót để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

– Thủ trưởng đơn vị phải tổ chức tự kiểm tra, soát xét lại việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản nhà nước của đơn vị mình để kịp thời phát hiện những yếu kém, tồn tại; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả tự kiểm tra và chịu hình thức kỷ luật nếu sau này cơ quan chức năng phát hiện những vấn đề không đúng với nội dung kết luận, biện pháp đã xử lý.

– Đối với những đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, cán bộ sa đoạ bị các cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện, phải tổ chức ngay việc kiểm điểm, đá

Từ khóa:
Chỉ thị 07/2006/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 07/2006/CT-BXD về tiếp tục tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính và tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *