Tải Chỉ thị 07/2005/CT-BXD thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 34/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 07/2005/CT-BXD thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 34/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 07/2005/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 14/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/07/2005   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Chỉ thị 07/2005/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 07/2005/CT-BXD thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 34/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *