Tải Chỉ thị 05/2006/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 05/2006/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 05/2006/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/04/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/04/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 05/2006/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 119/2004/NĐ- CP ngày 11/05/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT- TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51- NQ/TW ngày 20/07/2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.Tổ chức quán triệt Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004 và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng.

 

Từ khóa:
Chỉ thị 05/2006/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 05/2006/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *