Đồ án kiến trúc: Trung tâm thương mại chung cư cao cấp – File Word, PDF (Miễn phí)

1. Khái quát chung

Mở đầu

  • Sơ lược về Tổ hợp nhà ở và dịch vụ công cộng
  • Các chức năng thiết yếu phục vụ nhu cẩu ở

Lý do chọn đề tài

  • Giới thiệu chung về TP Hải Phòng
  • Hiện trạng và định hƣớng của các khu đô thị mới
  • Lý do chọn đề tài

2. Nội dung

2.1 Quy hoạch tổng thể

Vị trí quy hoạch

Ý tưởng quy hoạch

Các hạng mục thiết kế

2.2 Thiết kế trung tâm thương mại chung cư cao cấp

Thiết kế khối dịch vụ

Thiết kế khối ở

Thiết kế hình thức kiến trúc

Kết cấu

3. Kết luận

Tồ hợp nhà ở và dịch vụ công cộng là công trình đề cao yếu tố công năng, thiết kế đòi hỏi bố trí 1 khối lượng lớn các chức năng. Qua nghiên cứu & tham khảo, rút ra quyết định hình thức kiến trúc của công trình theo hướng đơn giản hài hòa với công năng nhất. Đầu tư trang trí chủ yếu cho sảnh kính cong của khối dịch vụ, mái che bể bơi, mái 2 khối chung cư

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên–

XEM ONLINE

Download Đồ án kiến trúc: Trung tâm thương mại chung cư cao cấp – File Word, PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *